• Rekrutacja 2023/2024

    Rekrutacja 2023/2024

    30.01.2023 13:07

    Szkoła Podstawowa - nabór do klas pierwszych
     


    UWAGA RODZICE !!!

    W sekretariacie szkoły trwają zapisy

    dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego

     Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy informuje, iż trwają zapisy do Oddziału Przedszkolnego dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dzieci w wieku 7 lat . Wnioski oraz oświadczenia woli można pobrać na stronie internetowej (https://sp3nidzica.edupage.org - zakładka -> Rekrutacja 2023/2024) bądź w sekretariacie szkoły.

     

    Sekretariat szkoły czynny w godz. 700 – 1530  .

    Terminy:

    1. złożenie karty lub wniosku:

    • w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej i oddziału  przedszkolnego
     od dnia 07.02. – 24.02.2023r.
    • w postępowaniu  uzupełniającym od dnia 05.05. -25.05.2023r.

     

    2. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

    •  w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 17.03.2023r.
    • w postępowaniu  uzupełniającym  dnia 19.06.2023r.

     

    3. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

    • w postępowaniu  rekrutacyjnym  od dnia 17.03. - 24.03.2023r.
    • w postępowaniu  uzupełniającym od dnia 19.06. - 28.06.2023r.

     

    4.  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

    • w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 27.03.2023r.
    • w postępowaniu  uzupełniającym dnia 29.06.2023r.

    Terminy zgodne z Zarządzeniem nr 1634/2023 Burmistrza Nidzicy – dotyczące klasy pierwszej szkoły podstawowej, Zarządzeniem nr 1635/2023 Burmistrza Nidzicy – dotyczące oddziału przedszkolnego.

    Rodzice mają obowiązek  zapisać dziecko, które osiągnęło wiek do realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z ustawą  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1082, ze zm.).

   • Dokumenty do pobrania

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
    • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica Poland
    • (+48) 89-625-32-54
    • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
    • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
    • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
    • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
   • Logowanie