• Kalendarz imprez i konkursów na rok szkolny 2022/2023

   • Nazwa  imprezy Termin Zasięg Odpowiedzialni
    nauczyciele
    VII  Rodzinny Rajd Rowerowy 24.09.2022 powiatowy Jacek   Gnidziński , Agnieszka Gnidzińska
    J. Maculewicz , Kazimierz Wrotek
    Paweł  Jankowski , Ewa  Szwarc
    Karol  Rudziński
    DEN 14.10.2022 szkolny Ewa Szechińska
     Urszula Sobuń
    Jacek Maculewicz
    Anna Godlewska
     
    Powiatowy 25.paź powiatowy Anna  Borkowska
    Konkurs Poezji Marzena Świderska
    Religijnej Jacek Maculewicz
    Dzień Papieski  
       
    11 Listopada     Katarzyna  Kobylińska
    Jacek Maculewicz
    Ewelina  Łukasiuk
    Arkodiusz  Pasymowski
    Powiatowy     Jacek Maculewicz
    Konkurs Piosenki Kazimierz  Wrotek
    Patriotycznej  
       
    Boże Narodzenie     Bogusia  Ruś , Agnieszka Gnidzińska
    Jasełka
     
    3  Maja     Wiesława  Tymieniecka
    Małgorzata  Dulewicz
    Kazimierz  Wrotek
           
           
    Święto Chrztu Polski 14.04.2023   Małgorzata  Dulewicz
    Beata  Maculewicz - Zgorzelska
    Rekolekcje  Wielkanocne     Bogumiła  Ruś
    Pasowanie  Klas  I     Brygida  Dębińska , Ewa  Szwarc
    Agnieszka  Gnidzińska
    Anna  Godlewska , Ewelina  Łukasiuk
    Święto Szkoły 26.05.2023 szkolny  
    wychowawcy klas V
    Beata Gotowecka
    Beata Rudzińska
     
    IX  Powiatowy  Turniej 22.03.2023 powiatowy Ewelina  Łukasiuk
    Języka  Angielskiego Jacek Maculewicz 
      Joanna  Czszejko
       
    Olimpijczyk - jęz. Angielski 30.03.2023 ogólnopolski Beata  Gotowecka
    sesja  wiosenna  
       
    Olimpijczyk -  29.03.2023 ogólnopolski Agnieszka  Gnidzińska
    matematyka  kl, I - III Ewa  Szwarc
    sesja  wiosenna  
       
    MINIGŻEGŻÓŁKA 01.05.2023 gminny Agnieszka  Gnidzińska
    Gminny konkurs  
    ortograficzny  
       
    POWIATOWY  Turniej 01.04.2023 powiatowy Agnieszka  Gnidzińska
    BRD Jacek   Gnidziński 
      Ewa  Szwarc
       
    Światowy  Dzień .listopad 2022   Joanna  Czszejko
    Rzucania  Palenia Beata Rudzińska
       
           
    OLIMPUS XI ,  I   ,  III ogólnopolski Joanna  Soboewska
    KANGUR III Beata  Maculewicz - Zgorzelska
        Grażyna  Bartkowska
         
    Dzień  walki  z 23.02.2023   Joanna  Czszejko
    Depresją Agnieszka  Szczepańska
      pelęgniarka  szkolna
       
       
    Dzień  walki  z 05.02.2023   Joanna  Czszejko
    Bezpiecznego Agnieszka  Szczepańska
    Internetu  
       
    Światowy  Dzień 02.04.2023   Joanna  Czszejko
    Autyzmu Agnieszka  Szczepańska
       
    Światowy  Dzień 31.05.2023   Joanna  Czszejko
    Bez  Papierosa Beata Rudzińska
       
    Najciekawsze  zabytki .listopad 2022    
    Londynu - konkurs plastyczny zkolny  - konkurs plastyczny Beata  Gotowecka
    edukacja  wczesnoszkolna edukacja  wczesnoszkolna  
         
    Narodowe  15.09.2022 szkolny Anna  Borkowska
    Czytanie Katarzyna  Kobylińska
    ,,Ballad i romansłw'' Jacek  Maculewicz
       
    Olimpijczyk - jęz. Angielski 30.03.2023 ogólnopolski Marzena  Lachowicz - Wdowiak
    sesja  wiosenna  
       
    Powiatowy  Konkurs XI / XII powiatowy Anna  Borkowska
    ortograficzny Katarzyna  Kobylińska
    ,, Gżegżółka ''  
       
    Międzynarodowy II szkolny Anna  Borkowska
    Dzień Języka Katarzyna  Kobylińska
    Ojczystego  
       
    Powiatowy  Konkurs IV powiatowy Anna  Borkowska
    Frazeologiczny Katarzyna  Kobylińska
    ,, Mądrej  głowie  dość  
    dwie  słowie ''  
       
    Światowy  Dzień IV szkolny Anna  Borkowska
    Książki Katarzyna  Kobylińska
       
    Dzień  Ziemi IV   Anna  Tomczak
      Beata Rudzińska
       
    Dzień  Wody III   Anna  Tomczak
      Beata Rudzińska
       
    Dzień   I oddział  przedszkolny Joanna  Sątowska
    Babci  i  Dziadka Aleksandra Dembowska
       
    Dzień   V oddział  przedszkolny Joanna  Sątowska
    Mamy  i Taty Aleksandra Dembowska
       
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie